by Tom Nys

The fascination of having materials from different worlds harmonize with each other.

Creating is playing.

A challenge to extend the temporary life of vegetable and recyclable materials.

Deliberately filling colors and shapes with energy triggers a creative process.

This makes the inner flower blossom.

De fascinatie om materialen uit verschillende werelden te laten harmoniëren met elkaar.

Creëren is spelen.

Een uitdaging om het tijdelijke leven van plantaardige en recycleerbare materialen te verlengen.

Kleuren en vormen bewust met energie vullen, brengt een creatief proces in werking. 

Dit brengt de innerlijke bloem tot bloeien.


by Peter Neukermans

Painting is an intuitive process.

A conversation with the canvas in layers of changing images.

Time passes and wears, heals, covers.

Some memories are dim or persistent.

Overview gives peace and a hopeful look to the future.

Schilderen is een intuïtief proces. 

Een gesprek met het doek in lagen van veranderende beelden.

De tijd glijdt voorbij en verweert, heelt, bedekt.

Sommige herinneringen schemeren door of komen hardnekkig terug.

Overzicht geeft rust en een hoopvolle blik naar de toekomst.


Ceramic sculptures

Ceramic sculptures that can be placed in the home or garden.

Each work is handmade and unique.

Sculpturen uit keramiek die in huis of in de tuin kunnen worden geplaatst.

Elk werk is handgemaakt en uniek.